Informatie voor onze Belgische klanten / Informations pour nos clients belges :


Vlaams (français voir ci-dessous):

Deze vertaling naar het Vlaams/Frans hebben we gedaan met google-translate. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertaalfouten. Mochten uitingen misleidend zijn, stuur ons dan een e-mail naar info@lunaplant.de. Erg bedankt.

 

Beste Belgische plantenliefhebbers,

 

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op Lunaplant.de.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in magnolia's.

Elk seizoen bieden wij u een groot aantal verschillende soorten en soorten in aantrekkelijke verzendformaten.

Veel hiervan zijn rariteiten die vaak slechts in kleine aantallen verkrijgbaar zijn.

 

U kunt bij ons het hele jaar door magnolia's bestellen.

 

Wij verzenden bestelde planten van half maart tot half december binnen de Europese Unie.

Afhankelijk van het klimaat op uw locatie stellen wij altijd de datum voor de verzending van de magnolia's vast volgens uw wensen!

Het transport van de planten naar u is veilig en snel.

Onze transportpartners in Europa zijn:

DPD voor pakketlengtes tot 170 cm en DB Schenker voor alle maten volumineuze goederen en pallets.

 

En zo bestel je bij Lunaplant.de:

 

Zodra u uw gewenste planten heeft gevonden, stuurt u uw bestelling via het contactformulier of per e-mail naar: info@lunaplant.de

 

Belangrijk: Directe bestellingen via de shop zijn NIET mogelijk met een buitenlands adres.

 

Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, berekenen wij de extra verzendkosten naar uw woonplaats.

Wij optimaliseren de pakketeisen en zorgen er zo voor dat u altijd ons goedkoopste aanbod ontvangt.

U ontvangt van ons snel ons complete aanbod per e-mail en kunt direct beslissen.

 

Na uw bestelling sturen wij u een correcte en transparante factuur per e-mail.

Uw voordeel: Met deze factuur kunt u ook met PayPal betalen!

U kunt het factuurbedrag ook via SEPA aan ons overmaken.

Vooruitbetaling is verplicht.

 

Zodra wij het factuurbedrag hebben ontvangen, wordt uw bestelling binnen 3-4 werkdagen verzonden, tenzij u een andere datum met ons heeft afgesproken.

 

Helaas spreekt niemand hier bij ons uw taal, maar we kunnen u communicatie in het Engels aanbieden. Wij hopen dat dit ook voor u mogelijk is.

Zo niet, schrijf ons dan in uw taal en wij zullen het vertalen.

U krijgt dan altijd onze antwoorden in het Engels.

 

De informatie op de website van Lunaplant is eenvoudig in uw taal te vertalen met behulp van gratis internetdiensten zoals google.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

De afgelopen jaren hebben ons laten zien dat het altijd mogelijk was om taalbarrières te overwinnen.

Veel Belgische plantenliefhebbers kweken bij ons al met succes magnolia's in hun tuin.

 

Als u advies nodig heeft, helpen wij u graag verder, per e-mail of per telefoon. U kunt ons altijd direct bellen

op: 0049 – 6195 – 72 52 888.

Begrijp alsjeblieft dat de telefonische beschikbaarheid in het hoogseizoen soms beperkt is. U kunt ook de winter of midzomer gebruiken om uw project bij ons te plannen.

 

Wij wensen u veel plezier met onze magnolia's!

 

Hartelijke groeten uit Kriftel!

 

Michael Gottschalk

Lunaplant.de - klantenservice

 

 

Francais:

Chers amoureux des plantes belges,

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur Lunaplant.de.

Notre entreprise est spécialisée dans les magnolias.

Chaque saison, nous vous proposons un grand nombre de variétés et de types différents dans des tailles d'expédition attrayantes.

Beaucoup d'entre eux sont des raretés qui ne sont souvent disponibles qu'en petit nombre.

 

Vous pouvez commander des magnolias chez nous toute l'année.

 

Nous expédions les plantes commandées de mi-mars à mi-décembre au sein de l'Union européenne.

En fonction du climat de votre région, nous fixons toujours la date d'expédition des magnolias selon vos souhaits !

Le transport des plantes jusqu'à vous est sûr et rapide.

Nos partenaires de transport en Europe sont :

DPD pour les longueurs de colis jusqu'à 170 cm et DB Schenker pour toutes les tailles de marchandises volumineuses et de palettes.

 

Et voici comment vous commandez sur Lunaplant.de :

 

Une fois que vous avez trouvé les plantes souhaitées, veuillez envoyer votre commande via le formulaire de contact ou par e-mail à : info@lunaplant.de

 

Important : Les commandes directes via la boutique ne sont PAS possibles avec une adresse à l'étranger.

 

Dès que nous aurons reçu votre commande, nous calculerons les frais de port supplémentaires jusqu'à votre lieu de résidence.

Nous optimisons les exigences du forfait et veillons ainsi à ce que vous receviez toujours notre offre la moins chère.

Vous recevrez rapidement notre offre complète de notre part par e-mail et vous pourrez décider immédiatement.

 

Après votre commande, nous vous enverrons une facture correcte et transparente par e-mail.

Votre avantage : vous pouvez également utiliser PayPal pour payer avec cette facture !

Alternativement, vous pouvez nous transférer le montant de la facture via SEPA.

Le paiement à l'avance est obligatoire.

 

Dès que nous aurons reçu le montant de la facture, votre commande sera expédiée dans les 3-4 jours ouvrables, sauf si vous avez convenu d'une date différente avec nous.

 

Malheureusement, personne ne parle votre langue ici avec nous, mais nous pouvons vous proposer une communication en anglais. Nous espérons que cela est également possible pour vous.

Sinon, écrivez-nous dans votre langue et nous le traduirons.

Vous recevrez alors toujours nos réponses en anglais.

 

Les informations sur le site Web de Lunaplant peuvent être facilement traduites dans votre langue à l'aide de services Internet gratuits tels que Google.

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Ces dernières années nous ont montré qu'il était toujours possible de surmonter les barrières linguistiques.

De nombreux amateurs de plantes belges cultivent déjà avec succès des magnolias de chez nous dans leurs jardins.

 

Si vous avez besoin de conseils, nous nous ferons un plaisir de vous aider, par email ou par téléphone. Vous pouvez nous appeler directement à tout moment

au : 0049 – 6195 – 72 52 888.

Veuillez comprendre que la disponibilité du téléphone est parfois limitée en haute saison. Vous pouvez également utiliser l'hiver ou le milieu de l'été pour planifier votre projet avec nous.

 

Nous espérons que vous apprécierez nos magnolias !

 

Salutations chaleureuses de Kriftel!

 

Michel Gottschalk

Lunaplant.de - service client